👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1b - helårsplanering

Skapad 2020-10-05 12:38 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Kursen Historia 1b med uppgifter och matriser för bedömning

Uppgifter

  • Analys av film WW2

  • Källkritisk analys

  • Analys av film WW2

  • Uppsats revolutionerna

  • Uppsats om revolutionerna

  • Källkritisk analys

  • Prov Antiken och Medeltiden

  • Prov Antiken och Medeltiden

  • Utredande uppsats

Matriser

His
Utredande uppsats

Inte där ännu
E
+
C
+
A
Redogöra för förändringsprocesser
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
redogöra för förloppen av förändringsprocesserna
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Enskilda personer
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

His
Prov Antiken och Medeltiden

Inte där ännu
E
+
C
+
A
Historiska begrepp
Fråga 1, 2 och 3
Eleven använder med viss säkerhet historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar.
Eleven använder med viss säkerhet historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar.
Redogöra för förändringsprocesser
Fråga 3 och 4
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser och händelser
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser och händelser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser och händelser
Enskilda personer
Fråga 4
Eleven ger exempel på enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Förändringsprocesser och tolkningar
Fråga 5 och 6
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser och händelser samt olika tolkningar för av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser och händelser samt olika tolkningar för av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser och händelser samt olika tolkningar för av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Samband mellan förflutna och nutid
Fråga 5
Eleven ger enkla exempel på och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
Eleven ger enkla exempel på och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
Eleven ger enkla exempel på och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.
Samband mellan förflutna, nutid och framtid
Fråga 5
Eleven kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid kan ha för betydelse för framtiden.
Förändringsprocessers orsaker och konsekvenser
Fråga 6
Eleven kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.

His
Källkritisk analys

Inte där ännu
E
+
C
+
A
Historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Källkritiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

His
Uppsats revolutionerna

Inte uppnått
E
+
C
+
A
Förändringsprocesser
Eleven kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Personer
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Tolkningar
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Samband med nutid
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
leven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

His
Analys av spelfilm

Inte uppnått
E
+
C
+
A
Källkritik
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden
Källkritik - reflektion
Eleven kan göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Använda historia
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.

His
Debatt - Kalla kriget

Inte uppnått
E
+
C
+
A
Koppling till nutid
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Koppling till framtid
Eleven kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.