👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryska HT 2020 F-3

Skapad 2020-10-05 12:47 i Lommarskolan Norrtälje
Grundskola F – 3 Modersmål
Elever ska fortsätta med att bekanta sig med det ryska alfabetet och öva på läsning, arbeta med korta berättelser, bekanta sig med höstpoesi, arbeta med ryska grammatik och lära sig om ryska kultur. Vi kommer att arbeta bland annat med teman ekologi, familj och årstider. Elever ska öva i rättstavning och lära sig om orddelar.

Innehåll

De yngsta elever kommer att arbeta med bokstäver, stavelser och öva på att läsa korta texter. De ska även utveckla sina skriftlig förmåga genom att skriva bokstäver och ord. Äldre elever ska bland annat arbeta med extra material som ”Vi läser efter alfabetet” där man blandar lekuppgifter med läs- och skrivövningar. Det skapar intresse hos barn och presenterar grammatiska företeelser på ett lekfullt sätt.

Under hösttermin ska elever bekanta sig med höstdikter av kända ryska barnförfattare och utveckla sitt ordförråd i temat årstider. Dikter har anknytning till seder och bruk typiska för hösttiden.  

Äldre elever ska använda sig om böcker Mitt språk är ryska 1 och 2 såsom Landet av ryska grammatiken 1.

Under hösttermin ska elever läsa ryska folksagor och myter. Sagorna har stor anknytning till ryska kultur.

I grammatiken ska äldre elever arbeta med ordmelodi och betoning, stavelser och ytterligare med orddelar.  

 

Konkretiserade mål för elever:

Du kan och ska utvecklas i bokstäver både skriftligt och muntligt

Du ska utvecklas i att läsa och skriva korta och lätta meningar

Du ska skapa bättre läsflyt

Du ska bli bättre på ordstavning

Du kan utöka sitt ordförråd i olika område

Du ska lära sig om ryska kultur

 

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3