👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar Träningsskolan 1-9

Skapad 2020-10-05 12:49 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Rubricering av LPP för samtliga ämnen
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Kommunikation
Bygga broar kan man göra på många olika sätt. Vi ska undersöka några.

Innehåll

Tema: Broar

Att bygga broar är ett sätt att få människor att komma närmare varandra, ett sätt att underlätta kommunikation. Från det att människor började förflytta sig så har man stött på hinder som måste passeras. Att bygga en bro kan vara ett sätt att förenkla förflyttningen. Tekniken att tillverka broar och de material som används har utvecklats genom historien. Från det att man kunde ta sig över en ravin eller ett smalare vattendrag till det att vi idag binder samman kontinenter med varandra.

Målet med undervisningen är att...

 • Syfte
 • Ev
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • Ko
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • Va
  Syfte undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • Vu
  Syfte identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
 • Centralt innehåll
 • Ev 1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel textil, trä och metall.
 • Ev 1-9
  Estetisk verksamhet i samhället Konst, arkitektur och design i samhället.
 • Ko 1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation för att öka delaktigheten.
 • Va 1-9
  Omvärld Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
 • Vu 1-9
  Tekniska lösningar Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion till exempel på lekplatsen och i hemmet.

 

 

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att bygga broar i olika tekniker (modeller)
 • Vi kommer att titta på filmer 
 • Vi kommer att läsa och skriva om olika broar
 • Vi kommer att titta på olika broar i närområdet

Detta kommer att bedömas:

 • Kunskapskrav
 • Ev 1-9
   Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg..
 • Ko 1-9
   Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • Va 1-9
   Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
 • Vu 1-9
   Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Konst, arkitektur och design i samhället.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion till exempel på lekplatsen och i hemmet.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9