👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2020-10-05 12:52 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Fysik
Tänk dig en dag, en vecka, en månad utan elektricitet! Vi funderar över vårt beroende av elektricitet. Vad är elektricitet? Hur fungerar...? Vilka faror och risker finns? Historiskt perspektiv: Vilka forskare upptäckte utvecklade elektriciteten? När?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Följande begrepp ska du lära dig och kunna förklara:

 • elektricitet
 • ström
 • spänning
 • resistans
 • ledare/isolator
 • kopplingsschema
 • seriekoppling
 • parallellkoppling

Följande frågor ska du kunna besvara:

 • Vad kan du använda elektrisk ström till?
 • Vilket samband finns mellan ström, spänning och resistans?
 • Hur kan du skydda dig mot farlig ström?
 • Vilken nytta har vi haft av att man kom på det här med ström?

 

Följande praktiska moment ska du kunna utföra:

 • Koppla enligt kopplingsschema
 • Rita kopplingsschema 

 

Undervisning och arbetsformer

 • Experiment och undersökningar
 • Ett skriftligt arbete om historiska forskare som t.ex. Volta
 • Filmer
 • Arbetsuppgifter
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9