👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 7 Project Australia

Skapad 2020-10-05 12:57 i Furulundsskolan Halmstad
Planering till avsnittet Down Under i engelskboken Magic 7
Grundskola 7 Engelska
I detta avsnitt av Magic 7 får du lära dig mer om Australien. Du skall visa att du har viss kunskap om landet Australien och deras traditioner; t.ex. att ursprungsbefolkningen heter Aboriginal på engelska. Vi kommer att läsa texterna Walkabout (både läsläxa och lyssna och återberättaläxa) samt arbeta med ett grupparbete om valfritt tema inom Australien. Detta ska presenteras muntligt och skriftligt.

Innehåll

Uppgifter

 • Muntlig och skriftlig redovisning av valt tema Australien

 • Grupparbete engelska under 2 lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Muntlig och skriftlig framställning

Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Innehåll, kvantitet
Presentationen är mycket kort. Innehållet är otillräckligt.
Presentationen är kort, men innehållet godtagbart.
Presentationen är väl anpassad till uppgiftens krav.
Presentationen är fyllig och mycket väl anpassad till uppgiften.
Uttal, ordval
Uttalet är svårt att förstå för en engelsktalande person. Många ord uttalas fel. Ordvalet är mycket enkelt.
Uttalet är förståeligt, men med svenska inslag. Många/en del ord uttalas fel. Ordvalet är enkelt.
Uttalet är lätt att förstå och till viss del inhemskt. En del ord uttalas fel. Ordvalet är ganska varierat.
Uttalet är mycket likt inhemskt tal. Enstaka ord uttalas fel. Ordvalet är varierat.
Flyt
Språket i presentationen saknar flyt.
Presentationen framförs med ett visst flyt i språket.
Presentationen framförs till större del med flyt i språket.
Presentationen framförs med språkligt flyt.
Skriftlig produktion
Det skrivna språket är inte sammanhängande eller begripligt. Språket är inte anpassat till syfte, mottagare eller situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.