Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering2 Ankan Grön

Skapad 2020-10-05 13:04 i 181341 Förskolan Morkullan Stockholm Farsta
Förskola
Hållbar utveckling, miljö och social sammanhållning.

Innehåll

Projektfråga?

Hur kan vi stärka empati och det sociala samspelet hos barnen?

Hur kan vi utveckla barnens intresse, förståelse och vilja att utforska och värna om vår inom-och utomhusmiljö

 

Projektbeskrivning:

 

VAD

 

Social sammanhållning- Att barnen får social förmåga att visa hänsyn till varandra och miljön runt omkring dem. 

 

Miljö- Att barnen får utforska, upptäcka och ta ansvar för vår miljö, både inom- och utomhus.

 

 

VARFÖR:

 

Barnen visar stort intresse för att iaktta, leka bredvid och med varandra samt utforska omgivningen. 

 

Vi ser att social kompetens och hållbar utveckling är bra förmågor att ha med sig i livet. 

 

HUR:

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att ge dem tid, rum och ro för lärande. Reflektioner sker tillsammans eller enskilt genom samtal och bilder.

 

Dokumentation för vårdnadshavarna sker via skolplattformen, lärloggar i planering och bedömning. 

 

Vi organiserar den pedagogiska miljön utifrån våra aktiviteter och barnens förmågor. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: