👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilda djur i Sverige

Skapad 2020-10-05 13:12 i Gottsta skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3)
Du ska lära dig om några av våra vilda djur. Till exempel hur de kan delas upp och sorteras. Hur djur gör för att klara våra olika årstider.

Innehåll

Förmågor

 • Begrepp
 • Kommunikativ

Övergripande mål och riktlinjer

 • Frågor i fokus: Klassificering? Föda? Ungar? Boplats? Utseende? Fortplantning? Övrig fakta? Årstidsanpassningar?

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Du ska kunna namnge några vanliga djur
 • Du ska kunna sortera dem utifrån deras olika egenskaper
 • Du ska kunna skriva egna faktatexter genom att använda stödord/nyckelord och passande rubrik. 
 • Du ska kunna ge exempel på hur djur på olika sätt klarar av/anpassar sig efter våra olika årstider. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du kan nämna några vanliga djur.
 • Du visar att du kan sortera och gruppera några vanliga djur utifrån deras art och egenskaper.
 • Du visar att du kan ge exempel på olika anpassningar till olika årstider som djur gör.
 • Du läser faktatexter om djur. 
 • Du visar vad du kan genom att skriva texter kopplade till ämnet.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi går tillsammans igenom planeringen för arbetsområdet.
 • Vi läser faktatexter om djur
 • Vi sorterar och grupperar djur utifrån egenskaper och arter.
 • Vi skriver egna faktatexter med hjälp av det vi lärt oss. 

Uppgifter

 • Faktatext om ett djur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3