Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion -Tro Tänka Veta

Skapad 2020-10-05 13:21 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Religionskunskap
I detta tema ska vi lära oss om de österländska religionerna hinduism och buddism. Vi ska jämföra, samtala och analysera de bägge religionerna. Vi kommer även repetera de tre abrahamitiska religionerna kristendom, judendom och islam för att kunna jämföra religionerna. Vi tar hjälp av en lärandematris för att tydligare veta vad vi ska lära oss.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Tro Tänka Veta-åk 6

På god väg...
E
C
A
Har kunskaper om några heliga platser eller rum i världsreligionerna Visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Kan två heliga platser för världsreligionerna Kan berätta om en likhet eller skillnad mellan religionerna
Kan flera heliga platser för världsreligionerna Kan berätta om flera likheter och skillnader mellan religionerna och kan dra någon slutsats.
Kan alla de viktigaste heliga platserna för alla världsreligionerna Kan berätta om flera likheter och skillnader mellan religionerna och kan resonera och dra flera slutsatser kring jämförelserna
Har kunskaper om ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna Visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Kan förklara någon ritual eller levnadsregel. Kan berätta om en likhet eller skillnad mellan religionerna.
Kan förklara flera ritualer eller levnadsregler. Kan berätta om flera likheter och skillnader mellan religionerna och kan dra någon slutsats.
Kan förklara många ritualer och levnadsregler. Kan berätta om flera likheter och skillnader mellan religionerna och kan jämföra, resonera och dra flera slutsatser kring jämförelserna.
Visa på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Kan ge ett exempel på hur människor lever och hur det hänger ihop med religionens tankar.
Kan ge flera exempel på hur människor lever och hur det hänger ihop med religionens tankar. Kan dra någon slutsats.
Kan ge flera exempel på hur människor lever och hur det hänger ihop med religionens tankar. Kan jämföra, resonera och dra några slutsatser.
Kan föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Kan förklara hur en livsfråga hanteras i en religion. Kan ge ett exempel på vad det kan betyda för människor. Kan samtala i en mindre grupp.
Kan förklara hur flera livsfrågor hanteras i olika religioner. Kan ge flera exempel på vad det kan betyda för människor och kan dra en slutsats. Kan aktivt samtala, ställa frågor och lyssna i en grupp.
Kan förklara hur flera livsfrågor hanteras i olika religioner. Kan ge flera exempel, jämföra, resonera och dra slutsatser om vad det kan betyda för människor. Kan samtala, argumentera, lyssna och ställa följdfrågor som för resonemanget framåt i en grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: