👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: Arbete och pengar

Skapad 2020-10-05 13:34 i Svanberga skola Norrtälje
Ett arbetsområde om familjen, arbete och pengar, Sverige - ett land i världen och om rika och fattiga länder.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Arbete kring ekonomi i hemmet och i samhället. Vi kommer också arbeta med arbete förr och nu.

Innehåll

Konkretisering av mål

I arbetsområdet kommer du som elev att få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

- vilka olika typer av skatter det finns och vad skattepengarna används till.

- hur en månadsbudget kan se ut för en familj och vad familjens inkomster måste räcka till.

- resursfördelning och ekonomiska förutsättningar.

- lån och försäkringar.

- olika yrken och vad som kommer att behövas i framtiden.

- lagar och regler inom arbetslivet.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att:

- läsa olika texter inom aktuellt område och jobba med instuderingsfrågor kring dessa.

- titta på film.

- ha diskussioner (i helklass men även i mindre grupper).

- öva på att ta ställning och framföra argument i olika frågor, både muntligt och skriftligt.

- undersöka priser och träna på att göra prioriteringar.

 

 

Bra ord/begrepp att kunna:

inkomster

utgifter

lån

ränta

bidrag 

budget

export

import

i-länder

u-länder

bistånd

 

Bedömning 

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

Du behöver visa din förmåga att använda dina kunskaper för att granska information, göra egna reflektioner, kommunicera vad du har kommit fram till och ta ställning i frågor som rör arbetsområdet "Arbete och pengar". Du ska känna till, visa på förståelse och kunna samtala om de begrepp som används inom temaområdet. 

Ovan nämnda utvärderas genom kontinuerliga diskussioner under lektionstid och i samband med olika bedömningsuppgifter under arbetets gång.

Prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lärandematris Arbete och pengar

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Kunskaper om ekonomiska strukturer Skatt
 • Sh  E 6
kan förklara vad skatt är och ge minst ett exempel på vad respektive kommun, landsting och stat kan använda dem till.
kan förklara vad skatt är och ge ett till två exempel på vad respektive kommun, landsting och stat kan använda dem till.
kan förklara vad skatt är och ge två till tre exempel på vad respektive kommun, landsting och stat kan använda dem till.
grundläggande
goda
mycket goda
Kunskaper om ekonomiska strukturer Digitalisering
 • Sh  E 6
kan ge ett exempel på hur man kan kommunicera respektive handla digitalt.
kan ge några exempel på hur man kan kommunicera respektive handla digitalt och ge ett exempel på vad det innebära för människor.
kan ge flera exempel på hur man kan kommunicera respektive handla digitalt och ge två exempel på vad det innebära för människor
grundläggande
goda
mycket goda
Kunskaper om ekonomiska strukturer Ekonomiska kretsloppet
 • Sh  E 6
kan förklara det hushålls- ekonomiska kretsloppet och ge minst ett exempel på en utgift och en inkomst.
kan förklara det hushålls- ekonomiska kretsloppet och ge minst tre exempel på utgifter och minst ett exempel på inkomst.
kan förklara det hushålls- ekonomiska kretsloppet och ge minst fyra exempel på utgifter och minst två exempel på inkomst.
grundläggande
goda
mycket goda
Undersöker samhällsfråga, beskriver samband med resonemang Löneskillnader
 • Sh  E 6
kan resonera och beskriva kring varför familjers ekonomi kan se olika ut. I resonemanget visa på något samband använder några begrepp som hör till på rätt sätt.
kan resonera och beskriva kring varför familjers ekonomi kan se olika ut. I resonemanget visa på några samband, problematiserar och använder fler begrepp som hör till på rätt sätt.
kan resonera och beskriva kring varför familjers ekonomi kan se olika ut. I resonemanget visa på flera samband, problematiserar och använder många begrepp som hör till på rätt sätt.
enkla
utvecklade
väl utvecklade
Undersöker samhällsfråga, beskriver samband med resonemang Budget
 • Sh  E 6
kan göra en familjebudget utifrån ett givet exempel och beskriva varför man gör en budget
kan göra en familjebudget utifrån ett givet exempel och beskriva varför man gör en budget och vad man kan göra om den inte håller.
kan göra en familjebudget utifrån ett givet exempel och beskriva varför man gör en budget och vad man kan göra om den inte håller samt hur ett banklån fungerar.
enkla
utvecklade
väl utvecklade
Söker information, använder källor, för resonemang om informationens och källornas användbarhet. Olika typer av arbeten
 • Sh  E 6
kan söka information från minst två källor och resonera om varför jag väljer dessa med minst två anledningar.
kan söka information från minst tre källor och resonera om varför jag väljer dessa med minst tre anledningar.
kan söka information från minst fyra källor och resonera om varför jag väljer dessa med minst fyra anledningar.
enkla/i huvudsak
utvecklade/relativt väl
väl utvecklade/väl
Använder begrepp Ekonomiska begrepp
 • Sh  E 6
kan förstå och använda några begrepp som hör till ämnet i tal och skrift.
kan förstå och använda flera begrepp som hör till ämnet i tal och skrift.
Kan förstå och använda många begrepp som hör till ämnet i tal och skrift.
i huvudsak
relativt väl
väl