👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i samhällskunskap år 7

Skapad 2020-10-05 13:44 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 Samhällskunskap
Planering i samhällskunskap år 7

Innehåll

 

Planering i samhällskunskap åk 7 ht 2021

 

Ämne: Samhällskunskap årskurs 7

DKG, DEO, JWN, JBG, SBF       

SAMHÄLLSKUNSKAP I ÅRSKURS 7 

 

Syfte: 

Undervisningen i samhällskunskap ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 •  
 • Reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans. 
 • Analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv. 
 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 
 • Uttrycka och värdera vad olika människor tycker och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. 
 • Söka information om samhället från olika källor och värdera om källorna är viktiga och pålitliga. 
 • Reflektera över mänskliga rättigheter och över vad demokrati är och hur den fungerar. 

 

Mål: Att nå målen i LPO11, se www.skolverket.se 

Prov vecka 46 

 

v.41 Lag och rätt 

 

v.42 

 

 • Lektion 1 s.82 – 85 huvudförhandling, nämndeman, ordförande, notarie, målsägare, tilltalad, åklagare, försvarare, målsägarna berättar, förhör, vittnesskildring, vittnesed, mened, personundersökning, slutanförande,  

 • Lektion 2 s.86 – 87 överklagan, övergrepp i rättssak, s.94 – 96 olika påföljder efter dom. 

 • Lektion 3 s.90 – 93 brottmål, tvistemål, överklagan, tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen, prejudicerande, lång väntan på rättegång = konsekvenser?, ”Som ringar på vattnet” = följder av ett brott. 

 •  

v.43 

 • Lektion 1 s.98 – 99 stränga straff för/emot. 

 • Lektion 2 s.88 – 89 normer/lagar 

 • Lektion 3 Extra tid 

 

 

v.45 

 • Lektion 1 Repetition  

 • Lektion 2 Instudering 

 • Lektion 3 Instudering 

 •  

V46       Prov 

 

v.47 Massmedia 

 • Lektion 1 s.25 – 28 medier, massmedier, interaktiva medier, sociala mediermediernas många uppgfiter, informationssamhälle, fakta/åsikter, ledare, kultur, insändare, nyheter- 

 • Lektion 2 s.29 – 32 Hur får vi information? debatt, information och demokrati, censur, vinkling, press- och yttrandefrihet, diktatur 

 • Lektion 3 s.33 – 35 Vilken information kan du lita påkälla, källkritik Film: http://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik 

 •  

v.48 

 

V49-50 Eget arbete