👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ÅK8 första termin

Skapad 2020-10-05 13:47 i Norrsundsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Engelska
nom ämnet engelska ges du förutsättningar att utveckla förmågorna att: ► förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter; ► formulera dig och kommunicera i tal och skrift; ► använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd; ► anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang; ► reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Innehåll

Innehåll

Längst nedan hittar ni vår planering för första terminen engelska.

Fram till jullovet kommer vi jobba med tre arbetsområde som innehåller fyra olika momentum var i sig: att läsa, att skriva, att prata och att lyssna. Varje arbetsområde kommer även att innehålla viss grammatik och ordinlärning som kommer att utvärdera i form av glosor och självarbete i stenciler.  

Efter varje arbetsområde kommer ni få jobba med ett projekt. Jag kommer att lägga ut mer detaljerad information för varje projekt i separata planeringar eller arbetsuppgifter.  

Planeringen kan eventuell ändras beroende på elevernas behov och förutsättningar.

Arbetssätt

 • genomgångar
 • muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp
 • Lyssningar.
 • eget arbete i bok Bulldog 8.

Material

 • Bok Bulldog 9.
 • iPad
 • skrivhäfte
 • Webbsidan glosor.eu

Utvärdering

Deltagande på lektionerna, läxförhör, redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, prov.

Uppgifter

 • It´s time for you to be creative!!

 • It´s time for you to be creative!!

 • Tell me about a creative person you like.