Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft, blandningar och lösningar

Skapad 2020-10-05 13:57 i Knutsbo skola Ludvika
Ett arbetsområde kring vatten, luft samt blandningar och lösningar för årskurs 3.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Luft syns inte? Hur vet vi att luft finns? Genom att utföra olika experiment och utveckla våra resonemang kring luft och vatten, kommer vi lära oss mer om dess egenskaper. Vi undersöker vad som händer när olika ämnen blandas och prövar några metoder för hur man skiljer ämnen åt igen.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Kommunicera
 • Genomföra experiment/naturvetenskapligt arbetssätt
 • Använda naturvetenskapliga begrepp/förklara/beskriva  

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

- att experimentera

- om luftens och vattnets olika egenskaper

- om blandningar och lösningar

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att genomföra olika experiment om vatten, luft, samt blandningar och lösningar. Vi lär oss om vattnets olika former fast, flytande och gas. Vi studerar också avdunstning, kokning, kondensering, smältning, och filtrering.  Vi läser faktatexter och diskuterar egenskaper hos luft och vatten.  Vi fördjupar oss ytterligare genom att se på film och diskutera innehållet efteråt.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan delta aktivt i de experimen.

Du ska visa att du kan dokumentera dessa experiment.

Du ska kunna berätta om vattnets olika former; gas, flytande och fast form.

Du ska delta aktivt i samtal och gruppdiskussioner om vatten, luft samt blandningar och lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: