👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik - Att argumentera för sin sak

Skapad 2020-10-05 14:10 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde där du övar på förmågan att att muntligt argumentera med hjälp av retorik.
Grundskola 8 Svenska
Att kunna tala på ett övertygande sätt och kunna få andra att ändra åsikt eller att också tycka att det du vill säga är viktigt är en av de värdefullaste färdigheter man kan ha med sig i livet. Många tycker dock att det här med att tala inför andra kan vara jättejobbigt och att det skapar en massa stress och ibland även ångest. Målet är att du ska kunna bli så pass säker att du ska kunna hålla ett kort anförande inför klassen åtminstone innan du går ut nian. På väg dit kan du öva genom att spela in ditt tal eller att tala inför några utvalda klasskompisar.

Innehåll

INNEHÅLL:

Vi kommer att titta på och diskutera några olika berömda tal. Vi diskuterar vad det är som gör en riktigt bra talare. Vad är det som övertygar oss?
Vi kommer också att gå igenom och träna på hur man komponerar ett bra tal. Vi lär oss om ethos, logos och pathos.
Du kommer att planera och genomföra ett tal där du ska övertyga lyssnaren om en att förändring - hemma, i skolan eller i samhället - är jätteviktig att genomföra. Det kan t ex handla om betyg, skolmat eller om dåliga lärare. Men det kan också handla om större saker, som t ex miljön eller om en annan viktig politisk fråga.

 

 

MÅL:

Målet är att du ska kunna hålla ett kortare tal inför en mindre eller större grupp. Du ska också ha lärt dig några tekniker man kan använda för att bli mer övertygande.

FRAMGÅNGSFAKTORER:

 • Välj ett ämne du verkligen har åsikter om och känner dig säker på.
 • Gör research.
 • Bygg upp dina argument med fakta
 • Våga. Träna mycket.
 • Läs inte innantill.
 • Skriv stödanateckningar på kort.
 • Titta på några riktigt bra tal. 

BEDÖMNING:

Bedömning sker på hur du förbereder dig och på ditt framträdande, båda vad gäller innehåll och utförande.

MATERIAL/RESOURCES

https://www.ur.se/orkaplugga/sa-haller-du-ett-bra-tal/

 

 

Uppgifter

 • Mitt tal till nationen - uppgift + här lämnar du in ditt manus:

 • Här lämnar du in ditt inspelade tal:

 • Checklista för talet (argumenterande text)

 • Att öva på att argumentera: "Det här gör mig så irriterad/arg..."

 • LÄXA: Titta på ett av världens mest kända tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Retorik - argumenterande tal

🙂
😊
😄
Innehåll
Tes Fakta Exempel Bakgrund
Du presenterar en tydlig tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som är relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som relevanta för ditt ämne. Du ger en bakgrund till ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Din presentation innehåller fakta och flera exempel som relevanta för ditt ämne. Du ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne.
Argumentation
Argument Motargument
Du har två tydliga och relevanta argument. Du har ett relevant motargument som du bemöter.
Du har tre tydliga och relevanta argument. Du har ett relevant motargument som du bemöter. Din argumentation är till viss del genomtänkt.
Du har tre tydliga och relevanta argument Du har två relevanta motargument som du bemöter. Din argumentation är genomtänkt.
Struktur
Inledning Avhandling Avslutning
Du har en röd tråd med tydlig inledning, avhandling och avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Språk
Språket Rösten Kroppsspråket Retoriska grepp
Du använder mest ditt eget språk och inte dina källors språk. Du talar tydligt.
Du använder helt ditt eget och ett till viss del varierat språk. Du använder dig av ett eller två retoriska grepp. Du kan till viss del förstärka ditt tal med hjälp av rösten och kroppsspråket.
Du använder ett rikt och varierat språk. Du använder dig av flera retoriska grepp. Du ger ett säkert och övertygande intryck och förstärker ditt tal med hjälp av rösten och kroppsspråk.
Publikkontakt
Ögonkontakt Bemötande av publiken
Du är förberedd, utgår från ditt manus och har viss ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa ditt manus och tala mer fritt. Du har god ögonkontakt med publiken
Du är väl förberedd, talar nästan helt fritt och har mycket god ögonkontakt med publiken