Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-10-05 14:11 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Genom språket erövrar vi världen.....

Innehåll

Mål:

Att barnen ska kunna kommunicera genom ord och tecken, uttrycka sina inre bilder samt ha en förståelse för det talade språket.

Kriterier:

Barnen lyssnar på varandra och vågar uttrycka vad de tycker, känner och tänker samt löser konflikter och problem med hjälp av det verbala språket.

Barnens ordförråd och ordförståelse uttökas kontinuerligt. 

Barnen kan med hjälp av sin fantasi uttrycka sina inre bilder.

Metoder:

Hela dagen arbetar vi med språk, ord, begrepp, bokstäver, skrift,  uttryck, rim och ramsor på Gräshoppan. Böcker, sagor och berättelser är en viktig del av vår verksamhet. I sagans magiska värld upplever vi genom språket olika äventyr i världen. Vi pratar om orden, hur de låter, vad de betyder. Vi återberättar och reflekterar tillsammans. Syftet med arbetet kring böcker, sagor och berättelser är att vi vill leka in barnens språkmedvetenhet samt förbereda dem inför skriv och läsinlärningen. Genom rim och ramsor blir barnen medvetna om sitt språk, hur orden låter och ser ut samt fyller på sitt ordförråd. 

Vi genomför en del av vår språkundervisning i mindre grupper där vi utmanar varje barn utifrån deras språkliga förutsättningar. Vi upplever att det ger det enskilda barnet möjlighet att växa och utvecklas i sin förmåga att berätta, kommunicera och förstå.

Vi arbetar också mycket med bilder och tecken som stöd för att få en tydlighet i dagen samt hjälpa barnen att förstå och sätta ord på vad de vill uttrycka.

 I alla vardagssituationer tar vi tillvara möjligheten att samtala tillsammans, barnen får då tillfälle att prata, lyssna, samspela och lära av varandra. Vi lägger stor vikt vid att alla barn får komma till tals och bli lyssnade på.

Indikationer:

När barnen kommunicerar i samförstånd och förstår varandra i olika situationer.

Barnens ord och teckenförråd växer och de använder sig av de nya orden.

Barnen kan med hjälp av sin fantasi skapa sammanhängande berättelser och stories i sin lek.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: