👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutvecklande lärmiljö

Skapad 2020-10-05 14:24 i Tallbacken förskola Flen
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Tillsammans med barnen utvecklar vi vår lärmiljö. Vi ska bygga upp en egen affär inne på Myggan.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi jobbar ständigt med att utveckla våra lärmiljöer så vill vi involvera barnen i uppbyggnaden av en affär inne på Myggan. Affärsmaterialet är lättillgängligt och det blir därför lätt för alla barnen att få delta i denna lek. Vi ser det som ett bra sätt för barnen att få använda sig av språket och matematiken både i uppbyggnaden av miljön och i leken.

Mål:

Skapa en språkutvecklande lärmiljö.

Syfte:

 • Att genom leken utveckla språket och det matematiska tänket.
 • Att få igång samspel, dialog/kommunikation
 • Barnen ska få möjlighet att påverka (inflytande) uppbyggnaden av deras lärmiljö.
 • Barnen ska få ett gemensamt tema att leka utifrån.

Metod:

 • Vi besöker Coop i vår närmiljö för att få inspiration.
 • Barnen är med och "bygger upp" Coop på förskolan. De får ställa upp varor på hyllorna. (Kartonger, förpackningar m.m.)
 • De barn som vill får skriva skyltar till affären.
 • Barnen får prismärka varor.
 • Barnen tillverkar egna betalkort och pengar.
 • Vi köper in en kassa och fixar ett rullband.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18