Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2020-10-05 14:46 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Vi ska arbeta med innehållet bråkräkning och procent. I detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla dina matematiska metoder och ditt sätt att resonera när du löser problem.

Innehåll

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Du ska kunna

lösa problem inom området

skriva tal i decimalform

skriva tal på tallinjen

skriva tal i procentform

skriva tal i bråkform

lösa enkla uppgifter med addition, subtraktion, multiplikation

 

Undervisning:

Genom diskussioner, aktiviteter i klassrummet och hemuppgifter kommer vi att träna och bedöma ovanstående konkretiserade mål. 

 

Vecka

Lärandemål

Arbetsuppgifter

Aktiviteter/Filmer

Läxor/

Bedömningar

40

 

Gamma s. 6-11

Matteresan s. 30-33

Film Bråk

 

Studi Bråkform-Decimalform-Procentform


Studi Förlänga och förkorta bråk


Concept cartoon - Vilket tal ligger emellan?


Concept cartoon - Hur mycket sand?

 

Matteboken sidan 70

 

 

41

 

Gamma s. 29

Gamma s. 34-35

Matteresan s. 8-12

https://app.studi.se/l/introduktion-till-procent

 

https://app.studi.se/l/hel-halv-fjaerdedel-femtedel-och-tiondel

 

 

42

  Matteresan s. 13-18

https://app.studi.se/l/de-fyra-raeknesaetten

 

43

 

Matteresan s. 19-24

 

 

45

 

Matteresan s. 25-29

 

 

46

 

Repetition

 

Prov - alla lärandemål

47

 

Fördjupning

   

Uppgifter

 • Bråk och procent prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris, Matematik, Lsär 11, åk 7-9

E
C
A
Vardagliga situationer
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Läsa, skriva & storleksordna
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Additions- och subtraktionsuppgifter
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: