Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skeppet Albertina-vind

Skapad 2020-10-05 14:50 i Hökarboden Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen i Leopardgruppen tycker mycket om att sjunga. Jag tänker starta höstens projektarbete med sången ”skeppet Albertina”. Utifrån sången kommer vi att arbeta med olika ”spår”. Till att börja med kommer vi att arbeta med vind.

Innehåll

 

 • Våra äldsta barn, Leopardgruppen, kommer att arbeta med det övergripande projektet ”Skeppet Albertina”. Utifrån en mindmap tänker jag mig att vi kan arbeta på flera olika underteman såsom vind, luft och vatten, att jämföra förr och nu, kartor och väderstreck, havet, fordon... Vi börjar med ett tema om vind” 

 • Utifrån läroplanen kommer vi att arbeta med följande mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för naturvetenskap och enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 • Syftet är att väcka barnens intresse för världen omkring oss, jorden och livet.
  Syftet är att barnen, genom enkla experiment, ska ”få syn på” vinden och att fundera och resonera om vad vind är.

 • Vi kommer att börja med att tala om hur skeppet Albertina kan röra sig. Jag kommer att be barnen berätta om sina erfarenheter och tankar om vind. Därefter kommer vi att göra ett experiment med en ballong där det uppstår vind.Jag kommer att fråga barnen vad de tror kommer att hända. Efter experimentet kommer vi att tala om vad som hände, varför det hände. 
  Vid nästa grupptillfälle kommer jag att göra ytterligare ett experiment med ballonger, petflaskor och varmt vatten.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Vi kommer att reflektera med barnen före och efter experimentet samt när vi tittar på vår dokumentation.

 • Vi som arbetar med Leopardgruppen är Katarina och Nil

 •  

  Målet är att väcka barnens intresse och nyfikenhet, att alla barn ska vara delaktiga med tankar och frågor. Målet är också att lära sig mer om vind.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: