👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Platser i Halland

Skapad 2020-10-05 15:10 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Motorik Kommunikation Estetisk verksamhet
Vi kommer bekanta oss med olika platser i vårt landskap Halland.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom temat utveckla förmågan att jämföra och reflektera över människors livsvillkor, geografiska platser kring hembygden, hur hembygden har förändrats över historiska tidsperioder, samt genomföra aktiviteter i utemiljö.

Konkretisering av kunskapskravet

Jag har hört om olika platser i Halland.
Jag har besökt olika platser i Halland.
Jag förstår att det varit annorlunda för länge sen.
Jag har hört vissa fakta om medeltiden och nutid.
Jag har hört om allemansrätten.

Innehåll

* Jag tittar på filmer om Halland eller med historisk anknytning.

* Jag läser eller lyssnar på berättelser om eller från förr i tiden.

* Jag tar del av olika bilder som hör till temat.

* Jag tittar på karta över Halland.

* Jag besöker Varbergs fästning.

* Jag besöker Simlångsdalen under en friluftsdag.

* Jag medverkar i att förbereda packning, samt kommunicera kring klädval.

* Jag arbetar med film och text kring allemansrätten.

 

Bedömning

Jag känner till vissa ord och begrepp från temat.

Jag känner till något om medeltiden.

Jag känner till olika platser i Halland.

Jag är delaktig i förberedelserna inför friluftsdagen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  7-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Konst, arkitektur och design i samhället.
  ES  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  7-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  7-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  7-9
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9