Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY14 HT 2020 - Matematiskt tänkande

Skapad 2020-10-05 15:19 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F Bild Idrott och hälsa Musik Matematik
Vi arbetar med antalsuppfattning, mönster, mätning och rumsuppfattning.

Innehåll

Utgångspunkt

Väcka och utveckla elevernas nyfikenhet och intresse för matematiken.

 

 Konkretisering av mål

- följa, fortsätta och översätta mönster.

- kommunicera och resonera om mönster.

- addera antal

- uppskatta antal

- uppfatta antal utan att behöva räkna

- känna igen siffrorna 0-9 och benämna dem

- storleksordna tal

- visa förståelse för räkneprinciperna 

- prövar och använder olika idéer för att lösa olika problem inom mätning

- kommunicera och resonera om mätandets princip 

- pröva och använda olika idéer för att lösa olika problem inom rumsuppfattning

- kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid

 

Genomförande

Eleverna kommer få möjlighet att arbeta varierat, på ett kreativt och lekfullt sätt.

Ex.

Spela spel

Skapa mönster på olika sätt 

Laborativt material

Samtala och diskutera

Problemlösning i grupp

 

Dokumentation

Hitta matematiken - Skolverkets kartläggning i matematiskt tänkande i förskoleklass.

Observationer, diskussioner och reflektioner under arbetes gång.

Elevernas skapelser blir en del av dokumentationen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: