Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi - Mellankrigstid & andra världskriget åk 9

Skapad 2020-10-05 15:31 i Söndrumsskolan 6-9 B Halmstad
Grundskola 9 Historia
Mellankrigstiden och andra världskriget är en turbulent tidsperiod i världshistorien. Ekonomiskt och politiskt under 1920-30-talet och ett brutalt krig, där de civila blev en måltavla både i Europa, Afrika och Asien. Den nazistiska ideologien leder till förintelsen och utrotning av judar.

Innehåll

 

Planering: Mellankrigstid & andra världskriget

 

Syfte (från Lgr11): Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

 

Tid: ca 45 antal lektioner

 

För att nå E: 

 • Kunna förklara utvecklingen i Europa & USA ekonomiskt och politiskt
 • Orsakerna till kriget
 • Kunna beskriva 2-3 viktiga händelser under kriget
 • Konsekvenser av kriget
 • Förintelsen
 • Kunna beskriva 2-3 saker hur Sverige påverkades av kriget

 

Begrepp: Börskrasch, depression, fascism, femårsplaner, inflation, New Deal, nazism, raslära, Frank D Roosevelt, Josef Stalin, Adolf Hitler, Per-Albin Hansson, neutral, atombomb, blixtkrig, el-Alamein, Stalingrad, Förintelsen, gaskammare, Molotov-Ribbentrop-pakten, Münchenöverenskommelsen, Nürnbergrättegångarna, Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki, Stalingrad, D-day, Harry S. Truman, Västtyskland, Östtyskland.

 

För att nå högre betyg:

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna: 

 • dra slutsatser (t.ex. vilka konsekvenser fick atombomben för krigets slut.)
 • argumentera (t.ex. vilka slag under andra världskriget anser du var viktiga för krigets slut)
 • jämföra (t.ex. hur var livet i Nazityskland jämfört med Stalins Sovjetunionen)
 • byta perspektiv (t.ex. hur upplevde befolkningen kriget i de länder som inte drabbades av kriget)

 

Så här kommer vi att arbeta 

 • Arbeta med Clio
 • Genomgångar. 
 • Diskussioner. 
 • Olika uppgifter. 
 • Titta på filmer. 
 • Eget arbete. 

 

Bedömning
I detta område kommer jag att bedöma:

 • Aktivt deltagande på lektionerna genom att vara med i diskussioner och svarar på frågor.
 • Hur du förstår och använder centrala ord och begrepp.
 • Dina teoretiska kunskaper om området stäms av med ett prov.
 • Hur du resonerar i frågor som rör områdets karaktär.
 • Grupparbete och redovisning så som film/muntligt eller skriftligt.
 • Inlämningsuppgift/er

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: