Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El tiempo

Skapad 2020-10-05 15:33 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under arbetsområdet ”El tiempo” kommer du att jobba med ord för väder. Du kommer också få lära dig att berätta om var någon befinner sig.

Innehåll

 

Tidsperiod

Veckorna 41-46

 

Lärandemål

Vi lär oss:

*ord och fraser för olika väder

*verbet estar (var någon befinner sig)

 

*månaderna

 

 

 

Bedömning

Prov v. 47 Hör- och läsförståelse + skriftligt prov. 

 

 

Du kommer även under lektionstid att visa din förmåga att uttrycka dig muntligt, samt din läs- och hörförståelse. 

 

 

 

 

 

 

Matriser

M2
El tiempo

når ej målen
når målen
når målen med marginal
når målen med god marginal
Läsa
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man pratar om väder, var man befinner sig, kläder, vad man gillar, samt när man fyller år. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet, samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man pratar om väder, var man befinner sig, kläder, vad man gillar, samt när man fyller år. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet, samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter där man pratar om väder, var man befinner sig, kläder, vad man gillar, samt när man fyller år. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet i det du jobbar med, samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Lyssna
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man pratar om väder, var man befinner sig, kläder, vad man gillar, samt när man fyller år. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man pratar om väder, var man befinner sig, kläder, vad man gillar, samt när man fyller år. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man pratar om väder, var man befinner sig, kläder, vad man gillar, samt när man fyller år. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Skriva
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser, där du berättar om väder, var du befinner sig, kläder, vad du gillar, samt när du fyller år
Du kan skriva mycket enkla och begripliga texter, med vanliga ord och fraser, där du berättar om väder, var du befinner sig, kläder, vad du gillar, samt när du fyller år.
Du kan skriva enkla och relativt tydliga texter, med vanliga ord och fraser, där du berättar om väder, var du befinner sig, kläder, vad du gillar, samt när du fyller år.
Tala
Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du berättar om väder, var du befinner sig, kläder, vad du gillar, samt när du fyller år. Du kan (i samtal/ interaktion) uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du berättar om väder, var du befinner sig, kläder, vad du gillar, samt när du fyller år. Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan formulera dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser, när du berättar om väder, var du befinner sig, kläder, vad du gillar, samt när du fyller år. Du kan (i samtal/ interaktion) uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser, när du berättar om väder, var du befinner sig, kläder, vad du gillar, samt när du fyller år. Du kan använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser, när du berättar om väder, var du befinner sig, kläder, vad du gillar, samt när du fyller år. Du kan (i samtal/ interaktion) uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser, när du berättar om väder, var du befinner sig, kläder, vad du gillar, samt när du fyller år. Du kan använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: