Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamses magiska sagovärld

Skapad 2020-10-05 15:59 i Herrgårdens förskola Alingsås
Förskola
I sagornas värld kan allt hända. Sagor och berättelser kan berättas på många olika sätt och under läsåret 20/21 ska vi fokusera lite extra på barns berättande.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

 

Vi har i år som fokus att arbeta med barns berättande. Barnen tycker om böcker och väljer gärna att sätta sig med en bok, både tillsammans med oss pedagoger och kompisar men det är även många som sitter och tittar i böcker för sig själva. Vi vill arbeta med att uppmuntra och ge barnen verktyg för att själva kunna berätta allt ifrån upplevelser och känslor till sagor och berättelser på olika sätt.

 

Mål:

Då vi arbetar med de yngsta barnen vill vi ge barnen många olika möjligheter att kunna berätta och förmedla upplevelser och berättelser på ett lustfyllt sätt.

Var är vi? (Nuläge)

 

Barnen kommunicerar på många olika sätt, de använder sig av kroppsspråk, gester, miner, TAKK och tal. De är väldigt intresserade av böcker, sångpåsar och samlingslådor som vi använder för att visualisera det vi berättar och sjunger om.

 

Vart ska vi?

 

Vi vill ge barnen fler olika verktyg att kommunicera med. Vi vill ge dem ökad kunskap i olika estetiska former av berättande som bild, musik och teater.

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Vi kommer att arbeta med berättande och skapande på många olika sätt. Vi har valt en bok som heter Hela natten som vi ska arbeta lite extra med. Vi har skapat en boklåda där vi kan visualisera sagan samtidigt som vi läser. Barnen kommer att få skapa egna lådor så de kan berätta sagan med hjälp av sin låda.

 

Vi kommer dela in barngruppen i två mindre grupper och arbeta både i samlingar och i ateljen. Vi kommer arbeta med att skapa i många olika material och berätta sagan på olika sätt.

 

Vi kommer att dokumentera arbetet i grupperna med hjälp av bilder och reflektioner i Unikum.

 

 

Så här planerar vi att introducera och genomföra vår planering

(Pedagogiska miljön och material? Platser att vara på?)

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: