👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Manipulera bilder

Skapad 2020-10-05 15:53 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Årsplanering i Bild
Grundskola 4 – 6 Bild
Att manipulera bilder är något som görs ständigt, och det väcker ofta starka känslor. Inte minst när bilden utger sig för att beskriva en verklighet, en sanning. Det är så många bilder runt om oss idag som är manipulerade på olika sätt. Det har stor betydelse för vår uppfattning om världen och påverkar oss på olika vis. Genom bilder vi ser varje dag, skapar vi en uppfattning om oss själva och vår omvärld.

Innehåll

Du skall få utveckla din förmåga att:

 • kunna skapa berättande och informativa bilder.
 • kunna använda olika tekniker vid olika uppgifter.
 • återanvända andras bilder och bearbeta inspirationsmaterial.

 

 • Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:
 • utföra praktiska uppgifter, klippa ut bilder, sammansättning och collage.
 • framställa bilder som förmedlar ett visst budskap.
 • använda olika tekniker för bildframställning.
 

Uppgifter

 • Bildmanipulation

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris

Framställa bilder
Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång.
Har egna idéer om utformning men behöver ibland hjälp med genomförandet.
Har egna idéer om arbetet och genomför och slutför sin idé.
Välja och hantera metoder och tekniker
Behöver stöd med att utföra uppgifter och med att välja och hantera metoder och tekniker.
Behöver ibland stöd, väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex vattenfärg, vanliga kritor,akvarellpennor).
Väljer och hanterar metoder och tekniker och arbetar på egen hand.
Kommunicera med bilder på en årskursanpassad nivå.
Du skapar en bild där budskapet behöver förklaras för att bli tydligt.
Du har en tanke med bilden där budskapet delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bilden som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Presentera bilder på en årskursanpassad nivå.
Med stöd anpassar du din presentation till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till uppgiften.
Visa tilltro till sin förmåga
Behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.