Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ åk 4

Skapad 2020-10-05 16:00 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Planering av engelska åk 4 läsåret 18/19 utifrån läromedlet Champ 4.
Grundskola 4 Engelska
Vi arbetar med läromedlet Champ 4 som hjälper dig att utveckla din engelska. Du ska få läsa, skriva, prata och lyssna med olika sorters övningar. Vi använder också Bingel och tittar på kortare filmer. Du har också möjlighet att själv lyssna på ljudfilerna till texterna som finns att tillgå på internet "övningsmästaren.se". Där finns också glosor till resp. kapitel.

Innehåll

Syfte - Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Du ska också lära dig om hur livet ser ut för dem som bor i engelskspråkiga länder.

Så här jobbar vi:

 • Vi arbetar tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel "Champ 4".
 • Vi tränar digitalt med hjälp av Glosor.eu och Bingel.
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska i ljudfiler, sånger och filmer.
 • Vi läser, översätter och skriver olika sorters texter, samtalar på engelska, läser ramsor, sjunger sånger och spelar spel.
 • Vi lär oss om hur människor i engelsktalande länder lever, vad de har för traditioner, matvanor m.m.
 • Vi övar grammatik.
 • Vi utökar ordförrådet och har glosläxor.

 

Bedömning - Så här kommer jag att bedöma dina förmågor i engelska:

Jag kommer att titta på:

       ...ditt muntliga deltagande på lektionerna.

       ...ditt arbete med skriftliga uppgifter.

       ...muntliga och skriftliga test.

Matriser

En
Engelska åk 4

Ännu ej nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna och förstå talad engelska
 • En
Du behöver utveckla din förmåga att förstå talad engelska.
Du kan lyssna och förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt. Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, sammanhang) för att förstå när du lyssnar.
Du kan lyssna och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, sammanhang) för att förstå när du lyssnar.
Lyssna och förstå olika texter
 • En
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska texter.
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan följa instruktioner på ett godtagbart sätt. Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, sammanhang) för att förstå när du läser.
Du kan läsa och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, sammanhang) för att förstå när du läser.
Formulera sig och kommunicera i tal
 • En
Du behöver utveckla din förmåga att tala och kommunicera på engelska.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan göra enstaka, enkla förbättringar av egna framställningar och använda dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar av egna framställningar och använda dig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • En
Du behöver utveckla din förmåga att skriva på engelska.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan göra enstaka, enkla förbättringar av egna framställningar och använda dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar av egna framställningar och använda dig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
 • En
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: