👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7E Att presentera sig själv, Spansktalande länder, uttryck under lektionen

Skapad 2020-10-05 16:11 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
- Att presentera sig själv /ställa frågor - Spansktalande länder - - Uttryck under lektionstid

Innehåll

Tidsperiod Vecka 39 -42

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

 • Verbet Gustar, llamarse, tener, ser och estar
 • Frågeord
 • Färger
 • Klockan
 • siffror

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Varje lektion börjar med berätta när börjar och slutar lektonen. Återkoppling till föregående lektion.

Vi har korta genomgångar, tittar på videoklipp, spelar Quizlet/kahoot så vi övar på ordförrådet och meningarna.

Använder textboken Vale 7. Webbsidan där man kan lyssna på alla texter, öva på glosor och göra övningar.

 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17/103

 

Vecka 39 

Vad Vi övar inför provet. Kap. 1 Hola me llamo Felipe. Uttryck under lektionstid

Hur Spelar Quizlet. Spelar Kahoot. Skriftliga övningar. Du kan titta på classroom på vad som ingår på provet. 

Vecka 40

Vad . Mån 28 sept. Övar inför provet. Kap. 1 Hola me llamo Felipe. Att presentera sig; ställa frågor. Geografi. Var ligger spansktalande länderna och huvudstäder. Uttryck under lektionstid. Tis 29 sept. Övar inför provet. Tors 1 okt. Prov 

Hur Spelar Quizlet. Spelar Kahoot. Skriftliga övningar

Vecka 41

Vad. Kap. 2 - 3 Lär oss att berätta/ställa frågor om vad man tycker om; vad man heter; var man bor, om ålder,o man har djur; syskon. Klockan; siffror och favoritklubb mm

Hur Läser texten sid. 12 - 17  i textboken. Går igenom gloslistan på sidan  87 - 89.

Lyssnar på texten och gör övningarna på https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17/103.

Man gör skriftliga/muntliga övningar på lektionen. Spelar quizlet. 

Vecka 42

Vad. Verbet Gustar, Llamarse; tener; Ser; Estar. Frågeord. Klockan och siffror

Hur: Vi gör skriftliga/muntliga/hörövningar. vi använder övningsboken.

 

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

 

Jag kommer att bedöma dina lektions uppgifter, ditt deltagande på lektionen samt prov (prov  tor 1 oktober), test/läxförhör.

 

Kopplingar till läroplanen  och Kunskapskrav. Bläddra neråt. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9