Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - ljud

Skapad 2020-10-05 16:12 i Björkås förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi kommer under en period arbeta med NTA-lådan - Tema Ljud. Vi kommer bland annat att lyssna på olika ljud och göra olika ljud med olika material.

Innehåll

 

Var är vi?

 

Av barnens intresse för musik, ljud och bokstäver så har vi valt att arbeta med tema NTA-ljud. Barnen har på eget bevåg börja tillverka mikrofoner. Vi kommer att lyssna på hur olika ljud låter, vi kommer att ljuda bokstäver och andra ljud som barnen tycker är intressanta. Vi ser att barnen ofta vill lyssna på musik, gör egna ljud både med kroppen och med hjälp av olika material.

 

Vart ska vi?

Vi vill tillsammans med barnen utforska olika begrepp inom temat ljud som ljudvågor, vibrationer, öronens olika delar, vilka termer har vi för att beskriva olika ljud.

Vi vill utforska Ljud genom att konstruera egna instrument, skapa egna ljud, lyssna och gissa ljud. Vi följer barnens tankar och idéer samtidigt som vi tillsammans får kunskap genom att vi tittar på olika filmer på UR.

 

 

Hur gör vi?

 

Vi kommer att arbeta med NTA-lådan som handlar om ljud och göra olika experiment utifrån den. 

Vi kommer att lyssna på ljud på olika sätt (instrument, musik, kroppens ljud etc)

Tema kommer att innehålla:  

 

 • Experiment
 • Tillverka olika ljud med olika material
 • Kan vi tillverka ljud med kroppen?
 • Hemliga påsen (gissa ljudet i påsen)
 • Lyssna vad vi hör för ljud inomhus och utomhus. Är det någon skillnad?
 • Blunda och lyssna på olika ljud
 • Spela in barnen och sedan gissa vem det är (de som vill)
 • Ta reda på vilka ljud vi kan göra med vår kropp.
        
 

Hur blev det?

Här kommer en utvärdering tillsammans med barnen att ligga när vi har arbetat klart med temat.

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: