👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BAIO- Bokstavsjakt

Skapad 2020-10-05 16:18 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen kommer att få gå på stadsmöte och leta efter de bokstäver vi arbetat med under tidigare veckor, dvs. A-F.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Förståelse för hur det är att genomföra ett uppdrag samt att samarbeta mot ett gemensamt mål.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Förmågan att känna igen vissa bokstäver, att ta och följa enklare instruktioner samt att förmågan att arbeta i grupp.

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

De ska få gå på bokstavsjakt under stadsmötet. Barnen kommer att få välja en bokstav mellan A-F som de sedan ska försöka hitta under stadsmötet. 

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

-Vad tror ni att vi ska göra med de här?

-Hur många bokstäver tror ni att vi kommer att hitta?

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

-Vilken bokstav valde du?

-Vart kan du tänkas hitta den?

-Hur ser din bokstav ut?

-Ser du någon bokstav som ser ut som din?

-Vart ska vi leta?

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

-Hur var det att leta bokstäver?

-Hittade du lika många som du trodde att du skulle hitta?

 

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18