Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Z Grovplanering kap 2 Samband och förändring v 40-47

Skapad 2020-10-05 16:18 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 9 Matematik
Här är en grovplanering för kap 2. Du kommer bl.a. lära dig mer om sambandet mellan procent, decimalform och bråkform. Här ser du också vilka läxor du kommer att ha. Eventuella förändringar kan uppstå.

Innehåll

Kap 2 – Samband och förändring

 

Tidsperiod V. 41-47

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

Du kommer att lära dig procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. Du kommer lära dig om funktioner, hur funktioner kan användas för att undersöka förändring förändringstakt och samband. Vi kommer arbeta med begrepp som t ex:

 • procent
 • procentenhet
 • promille
 • förändringsfaktor
 • funktion
 • linjär funktion
 • k-värde
 • m-värde

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

·   Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·   Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·   Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·   Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

1. Skriftliga prov

2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

3. Läxredovisningar

 

 

Veckoplanering

 

v 41

2.1 Procent

2.2 Förändringsfaktor

 

v. 42

2.3 Funktioner

2.4 Linjära funktioner

Matteläxa nr 6 - se Classroom

 

v. 43

2.5 Tillämpning av linjära funktioner

Blandade uppgifter

 

v 45

Blandade uppgifter

Repetition kap 2

Diagnos 2

Matteläxa nr 8 - se Classroom

 

v. 46

Övningsprov version 1 och version 2

 

v. 47

Prov kap 2 - tisdagen den 17 november

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Matematikprov kap 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Samband och förändring Åk 9

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Aspekt 1
Begrepp Använder och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har svårt att förstå och använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Metoder Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Ny aspekt
Problemlösning Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du har svårt att lösa olika typer av problem.
Du har svårt att lösa olika typer av problem. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Ny aspekt
Resonemang För och följer matematiska resonemang samt värderar valda strategier och metoder.
Du har svårt att resonera
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ny aspekt
Kommunikation/Redovisning Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: