Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild HT20 - Åk 8

Skapad 2020-10-05 16:48 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola F
Åk 8 arbetar under HT20 med projektet "Den tidlösa konsten". Vi lär oss om historiska konstperioder och deras kännetecken, vi analyserar historiska målningar och använder sedan dessa för att inspireras till egna målningar.

Innehåll

Syfte
Projektets syfte är att få kunskaper om konstepoker i historien och vad som kännetecknade dem. Vi övar på analytiska förmågor genom att analysera historiska, kända målningar och vårt skapande genom att inspireras av tidigare verk för att skapa egna målningar. Slutligen så syftar projektet till att synliggöra och ge förståelse för den skapande arbetsprocessen och dess koppling till slutresultatet. 
Ur läroplanen innefattar projektets syfte att:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Centralt innehåll
Ur läroplanen:

• Framställning av bilder

 

• Presentationer av eget bildskapande

• Former, färger och bildkompositioner

 

• Material för tvådimensionellt arbete för bestämda syften

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

• Konstverk från olika tider och kulturer - hur de utformats och hur de förmedlar budskap

 

Kunskapskrav
Samtliga utifrån generell matris:

 

Bedömningsuppgifter
• En skriftlig analys av en historisk målning

• En egenskapad målning, inspirerad av det analyserade verket

• En skriftlig presentation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: