Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkott

Skapad 2020-10-05 17:24 i Förskolan Solhem Mönsterås kommun
Syftet med att använda materialet Kanin och Igelkott är för att ha ett konkret verktyg för att arbeta med värdegrunden med barn i treårsåldern.
Förskola
Arbetet med de tio kompisböckerna är ett konkret verktyg för att arbeta med värdegrunden med barn i treårsåldern.

Innehåll

Kanin och Igelkott

De tio kompisböckerna berör igenkännande situationer för barnen som gör att vi tillsammans kan reflektera och samtala om hur man är en fin kompis.

Arbetet är till för att skapa en trygg grupp och därför kommer vi arbeta med Kanin och Igelkott regelbundet. En trygg grupp är grunden för att utvecklas och lära som individ.

Vi kommer att arbeta med hur man är en fin vän på olika vis, som tillexempel genom att läsa och lyssna på böckerna. Samtala och reflektera om handlingen böckerna samt göra  olika uppgifter anpassade efter de olika böckernas handlingar.


”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor” (Läroplanen för förskolan 2019).

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: