Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mina rättigheter

Skapad 2020-10-05 18:10 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Bild Svenska som andraspråk
Får vuxna göra som de vill eller kan barn säga ifrån? Vet du att du som barn har vissa rättigheter? Du har till exempel rätt till sjukvård och kärlek.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om vilka rättigheter du har som barn.

 

Hur?

Genom att ha en klassdrake som vi kommer att ge/informera om alla barnens rättigheter.

Genom gemensamma klassdiskussioner. 

Genom att måla och skriva i ett häfte om rättigheter.

 

Vad bedömer jag?

Jag bedömer hur du deltar och diskuterar på lektionerna.

Jag bedömer hur du skriver och ritar i ditt häfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO SvA
Mina rättigheter

Grundläggande
Utmaning
Nivå 3
Rättigheter
Du kan beskriva 2 av barnens rättigheter.
Du kan beskriva 3 av barnens rättigheter.
Betydelse
Du kan beskriva varför 1 av rättigheterna är viktig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: