Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa börjar formas 700 - 1700-tal

Skapad 2020-10-05 18:56 i Gylle skola Borlänge
Historia 700 - 1700-tal
Grundskola 7 – 9 Historia
Under det har arbetsområdet arbetar vi med medeltiden, renässansen och kolonialism.

Innehåll

Tidsplan

Arbetsområdet sträcker sig mellan vecka 40 - 43. 

Arbetssätt 

Muntliga lärargenomgångar, visning av film och bildspel. 

Enskilt arbete eller i grupp med uppgifter. 

Bedömning

Skriftlig inlämningsuppgift v. 43, sker under lektionstid. 

Deltagande och arbete under lektionstid. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: