Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 5b

Skapad 2020-10-05 19:38 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför finns det regler och lagar? Vad är rätt och fel och vem bestämmer det? Vilka lagar och regler styr i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

- Reflektera över hur individer och samhällen formas

- Reflektera över demokratiska beslutsprocesser

- Analysera och granska samhällsfrågor ur olika perspektiv

- Uttrycka egna åsikter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv 

Hur ska vi arbeta?

- Gemensam läsning

- Genomgång av och arbete med begreppslistor

- Filmvisning om olika lagar och beslutsprocesser

- Helklassdiskussioner

- Gruppuppgifter

Vad ska du lära dig?


- Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

- Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du bedöms utifrån din aktivitet under lektionerna; muntligt i klass- och gruppdiskussioner samt skriftligt t.ex. i teams. I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett skriftligt prov där du också får möjlighet att visa vad du lärt.

 

 

 

 

Matriser

Sh
Lag och rätt - Samhällskunskap åk 5

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper
Du har inte visat att du har grundläggande kunskaper om hur samhället styrs samt om lag och rätt.
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om hur samhället styrs samt om lag och rätt.
Du har visat att du har goda kunskaper om hur samhället styrs samt om lag och rätt.
Använda begrepp
Du har inte visat att du kan använda begrepp som hör till arbetsområdet.
Du har visat att du kan använda begrepp som hör till arbetsområdet. på ett korrekt sätt.
Du har visat att du i stor utsträckning kan använda begrepp som hör till arbetsområdet på ett korrekt sätt.
Resonera
Du har inte visat att du kan föra resonemang om hur Sverige styrs samt om lag och rätt (t.ex vad brottslighet kan leda till för konsekvenser).
Du har visat att du kan föra resonemang om hur Sverige styrs samt om lag och rätt (t.ex vad brottslighet kan leda till för konsekvenser). Ex. Du kan i stora drag t.ex. förklara processen från att en misstänkt grips för ett brott till att rättegången avslutas.
Du har visat att du kan föra utvecklade resonemang om hur Sverige styrs samt om lag och rätt (t.ex vad brottslighet kan leda till för konsekvenser). Ex. Du kan i stora drag t.ex. förklara processen från att en misstänkt grips för ett brott till att rättegången avslutas.
Argumentera
Du har inte visat att du utifrån egna åsikter och andra perspektiv kan argumentera om hur Sverige styrs och om frågor som rör lag och rätt (t.ex varför det är så viktigt att vi har lagar).
Du har visat att du utifrån egna åsikter och andra perspektiv kan argumentera om hur Sverige styrs och om frågor som rör lag och rätt (t.ex varför det är så viktigt att vi har lagar).
Du har visat att du utifrån egna åsikter och andra perspektiv kan argumentera på ett utvecklat sätt om hur Sverige styrs och om frågor som rör lag och rätt (t.ex varför det är så viktigt att vi har lagar).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: