Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björken: Det stora byggäventyret

Skapad 2020-10-05 19:57 i Tråvads förskola Vara
Förskola
Under året byggs en ny förskola och skola i Tråvad och vi kommer följa denna process tillsammans med barnen!

Innehåll

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig att ta hänsyn till varandra och respekterar varandra, allas lika värde. Vi kommer att arbeta med det under temats gång till exempel genom att öva turtagning vid samlingar och aktiviteter, alla barn ska få komma till tals. Vi kommer att uppmärksamma barnens modersmål till exempel när vi målar, vi tar då fram de olika färgerna på de modersmål som vi har på avdelningen. Vi kommer att ha aktiviteter där barnen får samarbeta. Barnen ska få pyssla ett arbetsfordon där de tillsammans får klistra fast silkespapperstussar samt att de får samarbeta när vi tillverkar hus till Babblarna.

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Vi på Björken kommer att ta hjälp av Babblarna och använda dem som hjälppedagoger. Babblarna är populära på Björken och vi tror att det kan locka barnen till nyfikenhet vid våra samlingar och aktiviteter samt att det kan ge barnen mer lust att leka och lära. Vi kommer att inleda temat och diskutera om vad som händer utanför skolgården och om varför de gräver och att de bygger en ny förskola. Vi kommer att skicka en förfrågan till föräldrarna om de vill skicka en bild på deras boende, dessa bilder kommer vi att använda på dokumentationsväggen och diskutera om tillsammans med barnen. Vi kommer även ha Babblarnas hus på väggen. Sedan kommer vi att utveckla det och barnen kommer att få tillverka egna hus till babblarna av skokartonger. Vi kommer att ha olika samlingar och aktiviteter med barnen till exempel färgsamlingar, bygga kojor, pyssla med silkespappers-tussar och bygga i sandlådan.

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande på Björken därför kommer vi att lyssna på barnens åsikter och tankar i de aktiviteter och samlingar vi gör. Alla barn ska få komma till tals. Vi har en grundplanering för vårt tema men vi vill att barnen ska vara med och forma temat också genom att lyssna på dem och ta del av deras intressen. Vid temastarten kommer vi att ha en samling där barnen får berätta vad de har för tankar om vad de gör på gräsplanen och vi kommer att diskutera olika arbetsfordon och lyssna på deras erfarenheter kring dem. Dessa tankar kommer vi att förmedla på Unikum och på dokumentationsväggen.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: