Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 2: De mänskliga rättigheterna och Folkrätten i väpnade konflikter HVFHVG18

Skapad 2020-10-05 19:57 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Detta arbetsområde handlar om de mänskliga rättigheterna och folkrätten i väpnade konflikter.

Innehåll

Pedagogisk planering arbetsområde 2: De mänskliga rättigheterna

Vad ska vi lära oss?

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Hur ska vi arbeta?


 

Vad ska vi lära oss?

Hur ska vi lära oss?

v.40 Mån

kompletteringstillfälle

för de som ska skriva prov/omprov/komplettering

v.40 Fre

lov

lov

v.41 Mån

Intro mänskliga rättigheter 

klipp, diskussionsövning, gruppuppgift

v.41 Fre

Vilka är FN och vad gör dom?

klipp, diskussionsövning, lektionsuppgifter 

v.42 Mån

schemabrytande

schemabrytande

v.42 Fre

Amnesty och mänskliga rättigheter


Folkrätten i väpnade konflikter

gruppuppgift “Case”genomgång

v.43 Mån

Diskriminering

Att utkräva sina egna rättigheter

Mänskliga rättigheter i en pandemi

klipp, lektionsuppgift

v.43 Fre

Mänskliga rättigheter i världen

Gruppuppgift delas ut, eget arbete inför muntlig presentation

v. 44

LOV

LOV

v.45 Mån

Mänskliga rättigheter i världen

eget arbete

v. 45 Fre

Visa hur “ditt” land förhåller sig till MR osv

Muntlig redovisning/Seminarium


Hur examineras arbetsområdet?

Lektionsuppgifter

Muntlig redovisning 


Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet


                      E

                      C

                      A

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. 


Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven välgrundade samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.


Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.


Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.

Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.

Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Uppgifter

  • Examination MR och folkrätten i väpnade konflikter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: