Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sveriges landskap Åk 4

Skapad 2020-10-05 21:04 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 4 Geografi Svenska Biologi Bild
Tillsammans i klassen arbetar vi med Sveriges geografi. Vi ska lära oss geografiska begrepp och träna på att arbeta med karta. Genom att följa "Geografens testamente" tittar vi på de naturtyper vi har i Sverige, samt vilka näringar som finns. Du kommer att få lära dig om hela Sverige samtidigt som du kommer att få göra ett arbete om ett av våra 25 landskap.

Innehåll

Så här skall vi arbeta


Vi kommer att öva på Sveriges karta t ex namnen på landskapen, de största städerna, sjöarna och haven som omger Sverige. Detta övar vi på i vår arbetsbok, genom frågesport på datorn, Sverige pussel, Sverigespel.

Vi kommer att se filmserien "geografens testamente" som handlar om Sveriges olika naturtyper.

Vi kommer att ha lektioner kring begrepp som väderstreck, naturtyper, näringar och ekosystem.

Du kommer att få arbeta med ett av våra 25 landskap. Du tränar på att hitta fakta och nyckelord - och att skriva texter enligt givna instruktioner. Skapa en plansch och redovisa den i mindre grupp.

Du kommer att arbeta i din So-bok  med kartor, geografiska begrepp och naturkunskap. 

Bedömning - Detta skall eleverna kunna

När vi har arbetat färdigt skall eleverna:

 • Känna till namn och placering på de flesta av Sveriges landskap, samt de största städerna, sjöarna och de omgivande haven
 • Kunna redogöra för vilka naturtyper som finns i Sverige
 • Kunna hantera en karta
 • Kunna de fyra väderstrecken
 • Ha gjort en plansch med faktatexter och bilder om ett landskap och namngivit viktiga platser i landskapet.
 • Ha deltagit i muntliga diskussioner kring temat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: