Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 - Addition och subtraktion

Skapad 2020-10-05 20:36 i Djupedalskolan Härryda
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Det här kapitlet handlar om addition och subtraktion. Vi jobbar med tallinjer och siffrornas platsvärde. Vi lär oss att avrunda tal och vi kommer att jobba med olika sätt att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10 000.

Innehåll

När du jobbat klart med kapitlet ska du:

  • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
  • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000.
  • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning.
  • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och med uppställning (algoritm).
Arbetssätt - undervisningen

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matematikuppgifter.

VI kommer att arbeta med matematikboken Alfa, med både enskilt och parvis arbete.

Vi hjälper varandra genom att träna på att förklara och lyssna till förklaringar från klasskamrater.

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

Vi kommer ha läxor där du får tillfälle att träna extra på det vi gått igenom i skolan.

 Begrepp som ingår i kursen:

Platsvärde, siffra, tal, utvecklad form, tallinje, udda och jämna tal, avrundning, subtraktion, addition, term, summa och differens.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag tittar i ditt räknehäfte och läxhäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Under kursens gång kommer du att få göra en diagnos där du får visa om du behöver mer träning eller fördjupning av kursinnehållet.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matris Alfa - Kap. 1

Behöver träna mer
Du kan
Platsvärde och utvecklad form
Kunna vilket platsvärde olika siffror har i ett tal, t.ex. veta att siffran 3 i talet 4 382 är värd 300. Kunna skriv tal i utvecklad form, t.ex. 4 382 = 4000 + 300 + 80 +2
Tal inom talområdet 0-10 000
Kunna läsa och skriva tal inom talområdet.
Tallinje
Kunna läsa av tal på en tallinje och pricka in tal på rätt plats på en tallinje.
Avrundning
Kunna avrunda tal till närmsta tio- eller hundratal och skriva ut avrundningstecknet på rätt ställe
Uppställning
Kunna räkna addition och subtraktion med uppställning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: