Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst i naturen

Skapad 2020-10-05 21:03 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4
I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med de förändringar som sker i naturen på hösten. Vi ska ta reda på varför löven ändrar färg och vart en del fåglar tar vägen. Vi ska även arbeta med nedbrytning och fröspridning.

Innehåll

Syfte. Varför läser vi detta?

 

Du ska få möjlighet att:

 

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhälle

 

Mål: Vad du ska kunna/känna till när vi arbetat klart med detta arbetsområde:

 

  • Du ska veta varför lövträden tappar löven medan barrträden har kvar sina barr.
  • Du ska veta varför löven ändrar färg.

  • Du ska kunna förklara vad som händer med löven på marken. 

  • Du ska kunna ge några exempel på hur frön sprids.

  • Du ska kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

 

Arbetssätt:

 

Vi kommer att läsa i böcker, skriva i våra skrivhäften och i våra iPads, titta på film, söka information, arbeta enskilt och i grupp, diskutera, redovisa och få svara på frågor - både skriftligt och muntligt.

 

 

 

Allmänna anpassningar:

 

Dokumentera på iPad.

 

 

 

Kunskapskrav: De krav som är kopplade till området 

 

Kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Kunna söka naturvetenskaplig information och använda olika källor.

 

Visa kunskaper om biologiska sammanhang.

 

Visa kännedom om människors beroende av och påverkan på naturen och göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

 

Ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 

 

 

Utvärdering och prov:

 

Vecka 43.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: