Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, faktatexter djur

Skapad 2020-10-05 21:10 i Björndammens skola Partille
Att kommunicera på engelskan är det viktigaste på engelskalektionerna. Genom att lyssna till inspelningar, läsa texter, samtala om texterna, dramatisera, sjunga och skriva egna texter som du muntligt redovisar, ges möjlighet att tala mycket engelska i klassrummet.
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer att skriva faktatexter på engelska, utifrån cirkelmodellen.

Innehåll

Syfte
Arbetet syftar till att utveckla följande förmågor:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll
För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:
Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter

Lyssna och läsa – reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

  Kunskapskrav
  Efter arbetsområdets slut ska du visa:

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Arbetssätt

Vi läser exemepel på flera faktatexter om djur och funderar på vilka delar texterna innehåller. Vi bestämmer vilka delar vi vill ha med i våra texter, samt i vilken ordning de skall komma. Vi skriver en faktatext gemensamt med vårt valda innehåll. 

Eleverna skriver en egen faktatext utifrån det valda innehållet. Vi arbetar med ett område i taget, exempelvis föda, ungar etc. Eleverna söker efter fakta på Internet och i böcker. Eleverna redovisar sedan sin faktatext. 

 

Bedömning

 

Elevens slutgiltliga produkt (faktatext) bedöms utifrån ovanstående kunskapskrav. Även elevens förmåga att redovisa sin text (muntlig framställning), utifrån ovanstående kunskapskrav.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: