Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i åk 1, HT 20

Skapad 2020-10-05 21:34 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 1 Matematik
Under åk 1 arbetar vi konkret och laborativt med taluppfattning på olika sätt för att få en förståelse för matematikens språk.

Innehåll

Kontrollera de matematiska principerna (antalsuppfattning)

2. Repetera matematiken från förskoleklass.

-Lägg mönster

-fortsätt mönstret

-sortera

-skriva siffrorna 0-10

-Taluppfattning

-koppla siffra till antal

-fler/färre krokodilgap <>

3. Talraden 0-10

-Talens grannar

-Vilket tal saknas?

-Fortsätt räkna upp från sist sagda tal (inte alltid börja från 1)

-räkneramsan framlänges och baklänges

-nummerordning

 

4. Dela upp tal

5. Likhetstecknets betydelse

-lägg lika många saker på båda sidor likhetstecknet

-Det måste alltid vara samma antal på båda sidor tecknet

-fem myror = fem elefanter: vi jämför antal inte storlek eller vikt

6.  Addition 1-10

additionstecknet

Talkamrater, tiokompisar

Strategier (fingrarna, stenar, dubblor, nästan tio, räkna upp

Kommutativa lagen

Hur många till behövs för att det ska bli 10?

Lilla plus

7. Subtraktion 1-10

-subtraktionstecknet

-strategier

-räkna ner från en viss mängd

-Lilla minus

8. Positionssystemet

-siffrans plats avgör talets storlek

-nollans funktion

9. Lätta räknesagor

10. Geometri

-Benämna Geometriska objekt

-Kunna beskriva och jämföra några geometriska figurer

-rita/avbilda några vanliga geometriska figurer

11. Ordningstal

 

12. Klockan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: