Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2020-10-05 22:07 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vi använder elektricitet varje dag i många olika saker. Vi har svårt för att tänka oss ett liv utan den. Men elektricitet kan vara farlig om du inte vet hur du ska hantera den på rätt sätt.

Innehåll

Vi arbetar med området under 3-4 veckor.

 • Lärarledda genomgångar
 • Utkik FyKe 4-6
 • Utkik Tk 4-6
 • Utbildningsfilmer från skolfilm:

https://trelleborg.skolfilm.se/film/5ee393c76d

https://trelleborg.skolfilm.se/film/1eaa4afddc

https://trelleborg.skolfilm.se/film/3fab20a2fd

 • Rita skisser/kopplingsschema
 • Bygga modeller med olika el-komponenter

 

När vi arbetat med området ska du kunna:

 • Vad elektricitet är
 • Kunna koppla ihop elektriska kretsar
 • Göra enkla skisser/kopplingsschema
 • Kunna tolka skisser/kopplingsschema
 • Veta vad sluten krets innebär
 • Kunna seriekoppling och parallellkoppling
 • Känna till hur el produceras
 • Känna till att det finns ett elnät där elen transporteras från kraftverket ut till konsumenterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Elektricitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vad är elektricitet
Du kan ännu inte förklara vad elektricitet är.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad elektricitet är och vad den används till.
Du kan berätta vad elektricitet är och vad den används till. Du använder i stort sett alltid rätt begrepp.
Du kan berätta vad elektricitet är och vad den används till. Du använder alltid rätt begrepp.
Elektriska kopplingar
Du kan ännu inte göra kopplingar utifrån en beskrivning.
Du kan göra enkla kopplingar utifrån en beskrivning. Du vet skillnaden mellan parallellkoppling och seriekoppling. Du vet vad en sluten krets är. Du använder delvis rätt begrepp.
Du kan göra kopplingar utifrån en beskrivning. Du vet skillnaden mellan parallellkoppling och seriekoppling. Du vet vad en sluten krets är. Du använder i stort sett alltid rätt begrepp.
Du kan göra kopplingar utifrån en beskrivning. Du vet skillnaden mellan parallellkoppling och seriekoppling. Du vet vad en sluten krets är. Du använder alltid rätt begrepp.
Skisser/kopplingsschema
Du kan ännu inte göra egna skisser/kopplingsscheman.
Du kan göra enkla skisser, som efter viss bearbetning, går att bygga kopplingar efter.
Du gör enkla men tydliga skisser som går att bygga kopplingar efter.
Du gör tydliga skisser över kopplingsscheman, som det går att bygga kopplingar efter. Du använder rätt symboler i dina skisser.
elsäkerhet
Du känner inte till faran med elektricitet.
Du vet att elektricitet kan vara farlig och du kan förklara varför.
Du vet att elektricitet kan vara farlig och du kan förklara varför. Du kan även berätta vad man kan göra för ökad säkerhet i tex hemmet.
Du vet att elektricitet kan vara farlig och du kan förklara varför. Du kan även berätta vad man kan göra för ökad säkerhet i hemmet. Du vet också vad kortslutning och säkringar innebär.
Elnätet
Du vet inte hur elektricitet produceras. Du känner inte till hur elen transporteras.
Du vet hur elektricitet produceras och kan nämna ett sätt. Du känner till hur elen transporteras och kan förklara det på ett enkelt sätt. Du använder en del begrepp på rätt sätt.
Du vet hur elektricitet produceras och kan nämna tre sätt. Du känner till hur elen transporteras och kan förklara det med minst tre begrepp. Tex vattenkraftverk, transformatorstation spänningsnät.
Du vet hur elektricitet produceras och kan nämna fler än tre sätt. Du känner till hur elen transporteras och kan förklara det med fler än tre begrepp. Tex vattenkraftverk, stamnät, transformatorstation, spänningsnät.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: