Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7 ht 20

Skapad 2020-10-05 22:25 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola F – 9
Varför flyter vissa föremål och vissa sjunker i vatten? Varför faller saker och ting ner på marken eller varför använder vi vinterdäck? Varför får vi ont i öronen under vattnet eller i flygplan? Svaren till dessa frågor kommer vi att få svar på under dessa 4 veckor.

Innehåll

Pedagogisk planering

Årskurs: 7

Ämne: Fysik

Antal veckor: 4

Skola/Kommun: Skogstorpsskolan/Falkenberg

 

Inledning

Varför flyter vissa föremål och vissa sjunker i vatten? Varför faller saker och ting ner på marken eller varför använder vi vinterdäck? Varför får vi ont i öronen under vattnet eller i flygplan? Svaren till dessa frågor kommer vi att få svar på under dessa 4 veckor.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Centralt innehåll

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

  • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

  • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet 

  • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

  • Systematiska undersökningar 

  • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Genomförande

Vi kommer att:

 

-ha genomgångar om de olika delarna med diskussion

-ha laborationer

-läsa texter

-se på filmer

-ute lektion

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd:

-på skriftligt prov

-under arbetets gång, hur aktiv och hur mycket du presterar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: