Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 - Matteborgen 5A

Skapad 2020-10-06 06:12 i Helgedalskolan Kristianstad
Grundskola 5 Matematik
Du kommer arbeta med följande kapitel: Stora tal, Geometri, Decimaltal, Vikt och volym, Tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte

Du ska få lära dig att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Innehåll:

- kap.1 Stora tal

- kap.2 Geometri

- kap.3 Decimaltal

- kap.4 Vikt & volym

- kap.5 Temperatur & diagram

- problemlösning (olika strategier, metoder och problem)

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

Arbete enskilt, i par och i grupp

Muntliga och skriftliga uppgifter

Färdighetsträning i matteboken

Fristående problemlösningsuppgifter kopplade till områdena

Bingel och elevspel

 

Konkretiserade mål: 

Du ska kunna

-lösa problem med lämplig metod

-förstå, beskriva och använda dig av begreppen i begreppslistan

-beskriva tillvägagångssätt (förklara)

-använda dig av matematiska metoder

-resonera om resultatets rimlighet och ge förlag

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

• hur väl du väljer och använder de metoder och strategier vi arbetat med när du löser uppgifterna,

• hur du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• hur du resonerar och samtalar, med matematiska uttryck och begrepp, när du löser uppgifter enskilt och i grupp,

• dina resultat på olika diagnoser och prov.

Det kommer ske både i muntlig och skriftlig form.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: