Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion, Fyrklövern v 40

Skapad 2020-10-06 06:52 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      

Vecka: 40   

Mål- och kunskapsområde: Normer och värden, Naturvetenskap     

Nyfikenhetsfråga:      

 

Barnets gör:

Barnen intresserar sig för varandra, stort behov av att utforska varandra. Delar med sig, lyssnar på varandra och kan återberätta vad kompisen sagt. Intresserar sig för rymden.

     

Pedagogerna tänker:

Att de kommer att berika sitt ordförråd när vi går in i ett nytt område och vi har skapat oss en uppfattning om deras ordförråd.

     

Analys/sammanställning lärande:

De lär sig att lyssna på varandra och återberätta. De delar med sig och lyssnar på varandra.   

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Fortsätta med att jobba med sammarbetsövningar, lärkompisar.  Fortsätta jobba med rymden, prata om här bor vi. Närmiljön, få en förståelse för att vi bor på jorden, i landet Sverige, i staden Hudiksvall.

Vi ska jobba utifrån artikel 12 i barnkonventionen. Vi tänker att vi kan få in alla delar, genom lärkompisarna. De kan hitta sin lärkompis genom att t.ex. hitta lika form (matematik), ställa frågor inom det område vi jobbar med.    

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: