Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering v. 42

Skapad 2020-10-06 06:07 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 42

 

Lektionsplanering Grupp: Älgen

 

Måndag: 

 

Lektion 1:
Alla har rätt till ett namn och nationalitet

Lektion 2:
Olika namn

Lektion 3:
Vikt/Språkljud

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Vi börjar med att läsa boken Ett eget namn och samtala om handlingen. Därefter ska vi tillsammans skapa en lång lista på alla namn vi kan komma på. 

Efter vilan kommer vi att med några av barnen arbeta med vikt och begreppen lättare - lika mycket - tyngre genom att jämföra en lite tungt föremål och en stort lätt föremål. De andra barnen ska jobba med språkljud med fonetiskt alfabet och språksagor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1:

Hitta mönster

Lektion 2:
Barnens hinderbana

Lektion 3:
Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Vi har utedag och vi går till skolgården för att hitta mönster. Barnen får olika bilder på föremål som finns på skolgården som de sedan ska försöka hitta. Därefter går vi till barnens hinderbana bredvid Sverigeskogen. Barnen får möjlighet att utmana i motorik och motoriska färdigheter. 

Efter lunch kommer vi ha språksamling 3 i Före Bornholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
Matematik uppdelade i två grupper

Lektion 2:

Jämföra olika föremål. Jämföra olika former

Lektion 3:
Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

Barnen födda 2016 kommer att arbeta med former tillsammans med Maria.

Barnen födda 2015 kommer att arbeta med vikt och begreppen lättare - lika mycket - tyngre genom att barnen ska få hitta föremål som är lättare - lika mycket - tyngre än ett förutbestämt föremål. 

Efter lunch kommer vi jobba med Språksamling 3 i Före Bornholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: