Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT2020: Ellära, magnetism och energi, Lgr 11

Skapad 2020-10-06 08:24 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta område behandlas ellära, magnetism och energi. För att kunna hantera elektricitet på ett säkert sätt behöver vi kunskap om hur elektriska kretsar är uppbyggda. Vi kommer därför att arbeta med elektriska kretsar och lära oss vad ström, spänning och resistans är. Den energi som vi använder dagligen för att värma våra hus, ge ström till lampor, datorer mm skapas till stor del genom elektromagnetism, som vi kommer att arbeta med.
Grundskola 9 Fysik Teknik
I detta område behandlas ellära, magnetism och energi. För att kunna hantera elektricitet på ett säkert sätt behöver vi kunskap om hur elektriska kretsar är uppbyggda. Vi kommer därför att arbeta med elektriska kretsar och lära oss vad ström, spänning och resistans är. Den energi som vi använder dagligen för att värma våra hus, ge ström till lampor, datorer mm skapas till stor del genom elektromagnetism, som vi kommer att arbeta med.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete och laborationer.

Ellära: Fysik Lpo 1 s. 51-57 och Puls s. 76-86 

Magnetism: Fysik Lpo 2 s. 45-53 och Puls s. 86-90, s 189-196

Elektronik: Fysik Lpo 3 s. 83

Material om energikällor och Lpo 3 s.83-88 och Puls s. 282-286

Visa vad du lärt dig

Kunskapskontroll på begrepp sker regelbundet under arbetets gång.

Laborationsprov där du visar att du förstått sambandet mellan spänning, ström och resistans. Detta prov är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del.

Slutuppgift där du ska beskriva elens väg från kraftkälla till hushåll.

 Under detta område ska du kunna:

- förklara och använda följande begrepp; sluten krets, ledare, isolator, spänning, ström, resistans, serie- och parallellkoppling, kortslutning, magnetfält, elektromagnet, induktion, generator och transformator.

- beskriva hur de olika energikällorna fungerar och deras miljöpåverkan.

- hur el produceras och distribueras till hushållen.

 

 

 

Tidsram

Del 1: Teoretisk laborationsprov där du visar att du förstått sambandet mellan spänning, ström och resistans, serie-och parallellkoppling, ledare, isolator, sluten krets och kortslutning. Bedömning sker vecka 45.  

Del 2: Elens väg från energikällan/kraftkällan till vägguttaget hemma hos dig och mig. Begrepp som du kommer att kunna: magnetfält, induktion, generator och transformator. Bedömning sker vecka 47.

 

 

 

Se separat matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: