Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahams religioner

Skapad 2020-10-06 08:32 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F
Vad har judendom, kristendom och islam gemensamt, och vad skiljer dem åt? Vi kommer att bekanta oss med en del av vad man kan analysera och jämföra religionerna emellan under de kommande veckorna. Tanken är att vi ska vara klara med området v.45.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är att vi ska öva oss på att analysera och jämföra de Abrahamitiska religionerna; Judendomen, kristendom och islam. Vi studerar deras ursprung, centrala tankegångar, urkunder, traditioner och levnadsregler. 

Hur:

Vi tar vår utgångspunkt i texthäftet, det är viktigt att du läser texterna och svarar på frågorna. Häftet finns både i pappersform och på Classroom. Studi finns även som en kunskapskälla där man lyssnar och gör quiz. Vi kommer ha genomgångar som stöd för texten.

Bedömning:

Efter varje lektion har vi s.k. exit tickets som mynnar ut i ett quiz-prov där man bör ha åtminstone 9 av 10 rätt för att bli godkänd. Till bedömning räknas även en inlämningsuppgift där uppgiften är att föra jämförande resonemang mellan religionerna. Den stora frågan som vi kommer att arbeta med och som också kommer att bedömas är – Vilka likheter och skillnader finns det mellan de Abrahamitiska religionerna?

 

E

C

A

Du har grundläggande

kunskaper om de abrahmitiska religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. 

Du har goda kunskaper om de abrahamitiska religionerna  och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. 

Du har mycket goda kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom och emellan religionerna. 

Du beskriver TRE likheter och/eller skillnader och du ger EN enkel förklaring till likheten/skillnaden.

Du beskriver TRE likheter och/eller skillnader och du ger TVÅ utvecklade förklaringar till likheterna/skillnaderna.

Du beskriver FYRA likheter och/eller skillnader och ger TVÅ väl utvecklade förklaringar till likheterna/skillnaderna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: