Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Perspektiv i bilder år 4

Skapad 2020-10-06 08:39 i Nåntunaskolan Uppsala
Hur får man rumslighet i sina bilder? Vilka olika perspektiv finns det i bilder?
Grundskola 4 Bild
Vi arbetar med olika slags verktyg, material, färg och linjer i bilder för att få fram perspektiv. Vi ska också undersöka några olika perspektiv och hur de påverkar uppfattningen av en bild.

Innehåll

Hur ska undervisningen se ut:

Under höstterminen kommer eleverna att arbeta med att använda linjer, form och färg i eget skapande för att få fram djup och perspektiv i sina bilder. De kommer att få prova flera olika tekniker och även träna på att planera och reflektera över sitt eget skapande. 

De kommer att få titta på bilder och konstverk i tex grodperspektiv, fågelperspektiv och centralperspektiv. Eleverna får titta på skillnaderna och själva fotografera och skapa bilder i de olika perspektiven.

Hur ska eleverna få visa vad de kan: De kommer slutligen att få skapa en valfri bild där de väljer någon eller några av de tekniker som vi har arbetat med. Då får de även redovisa hur de har planerat och hur processen i skapandet utformades.

Vad ska bedömas: hur du kan

- använda tekniker, verktyg och material

- utveckla idéer inom ämnesområdet

- presentera bilder med anpassning till uppgiften

- ge omdöme om din egen process med bilden

- tolka och resonera kring bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild åk 1-6

E
C
A
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: