Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, månader och dagar...

Skapad 2020-10-06 08:47 i Enheten för flerspråkighet Ale
- Ett tema arbete om årstider, månader, veckor och dagar.
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Vi kommer under en kortare period arbeta med året, årstiderna, månader och veckodagar. Vi skall på ett lekfullt sätt skaffa oss kunskap genom samtal, textläsning, skrivning, olika bilduppgifter och sång.

Innehåll

Metod

 •  Arbeta på olika sätt med årstider, kvartal, månader, veckodagar, veckonummer.
 • Prata om de olika dagarna i veckan.
 • Vilken månad det är och vad som händer i de olika månaderna.
 • Årstider och vad som sker då.
 • Hur många månader det är på ett kvartal.
 • När de olika familjemedlemmarna eller närstående fyller år.
 • Läsa olika kortare texter tillsammans, skriva samt genomföra olika bilduppgifter i ämnet.
 • Sjunga olika sånger tillsammans.

Mål och syfte

Självskattning och pedagogbedömning

Du kommer efter avslutat arbetsområde få skatta ditt lärande samt visa för mig som pedagog vad du lärt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: