Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA åk 8 kapitel 2 - Geometri

Skapad 2020-10-06 08:47 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Nu tar vi oss in i matematikens djupare dimensioner... Vad är det för skillnad på 1D, 2D och 3D? Runda och spetsiga kroppar, kan man räkna med dem eller är de bara skumma figurer? Nä just det, en kropp kan ju inte vara en figur! Nu gäller det att fördjupa sig i sträckor, areor och volymer.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom att lyssna till lärarledda genomgångar på tavlan och delta i lärorika diskussioner i små grupper samt genom att arbeta med uppgifter i läroboken Matte Direkt 8.

Du får göra en gruppuppgift 

Mycket fokus kommer att ligga på att kunna kommunicera (med hjälp av figurer och geometriska begrepp) hur du löser problemet.

 

 

MÅL/TARGET

MÅL:

Gröna kursen:

Du ska kunna:

 • omvandla enheter för sträcka, area och volym
 • beräkna omkrets och area av en cirkel och cirkelsektor
 • beräkna volym och begränsningsytans area (mantelytans + cirklarnas area) av en cylinder
 • beräkna volym av olika kroppar(inkluderar spetsiga kroppar, klot, prisma, pyramid, cylinder, osv)
 • rita med kod (python med turtle)

 

Röda kursen:

Du ska kunna:

 • mer om omkrets, kunna lösa svårare problem i verkligheten
 • mer om area och areaenheter, beräkna befolkningstäthet
 • mer om klotets volym och en begränsningsytas area

 

Begrepp du behöver:

dimension (1D, 2D, 3D), sträcka, längd, bredd, höjd, omkrets, yta, area, basyta, mantelyta, begränsningsyta, figur (2D), kropp(3D), volym, enhet, enhetsomvandling, meter, kvadratmeter, kubikmeter, ar, hektar, cirkel, cirkelbåge, cirkelsektor, radie, diameter, diagonal, rätblock, prisma, kub, cylinder, pyramid, kon, klot, hörn, kant, sida, vinklar, pi.

(Ord som du gärna får, men inte behöver, lära dig nu: SI-enhet, inskriven, storcirkel)

 

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 8 - kapitel och läxor

Extra problemlösningsuppgifter

Delavstämning via Diagnos

 

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

 

Jag bedömer hur du försöker ta dig an nya problem.

Prov på kapitlet

Uppgifter

 • Youtubelänkar inför matteprov

 • Läxa vecka 41 fredag

 • Läxa till onsdag 14/10 vecka 42

 • Läxa till fredag 16/10 vecka 42

 • Arbetsblad kapitel 2

 • PROV kapitel 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: